Địa chỉ: 543/6 Hà Hy Giáp , Phường Thạnh Lộc , Q.12, Tp.HCM